ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 1997

ΜΑΡ. 1997 - ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Ο Βιολογικός καθαρισμός ένα από τα σημαντικότερα έργα – ίσως το σπουδαιότερο της περιοχής Ακράτας - Αιγείρας και γενικότερα της Ανατολικής Αιγιαλείας, μετά από 6 χρόνια συζητήσεων, μελε­τών, αντιδράσεων "προχωρά" (σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμο­δίων) στην υλοποίησή του.
Επιτακτική ανάγκη κατά γενική ομολο­γία η εγκατάστασή του για την παραπέρα αναπτυξιακή και περιβαλ­λοντική πορεία της περιοχής. Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων όπως συνηθίζεται να λέγεται ο βιολογικός καθαρισμός, είναι επιβεβλημένη και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και την γενικότε­ρη περιβαλλοντική πολιτική όλων των αναπτυγμένων και αναπτυσ­σόμενων χωρών. Η αλματώδης αύ­ξηση του πληθυσμού, η συγκέν­τρωση του περισσότερο στην πα­ράκτια ζώνη (ζωντανό παράδειγ­μα η ραγδαία ανάπτυξη την τε­λευταία δεκαπενταετία της Ανατολικής Αιγιαλείας), έχει ως αποτέ­λεσμα την σημαντική αύξηση των οικιακών αποβλήτων, μεταβολή που προξένησε και συνεχίζει να προξενεί τη ρύπανση του θαλάσ­σιου περιβάλλοντος. Το υπαρκτό αυτό πρόβλημα είναι αναγνωρι­σμένο από όλους, πολιτεία - φορείς - κατοίκους και ο Κορινθιακός Κόλπος που περιβάλλεται από εκατοντάδες πόλεις και χωριά, όπως παραδέχονται οι ειδικοί, ευρίσκεται στα όρια της αντοχής του.
Οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών είναι σε άμεση προ­τεραιότητα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; όμως μεγάλες καθυστερήσεις πα­ρατηρούνται από τις αντιδράσεις για τα σημεία που θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές επεξεργασίας των λυμάτων
Ηδη υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την εγκατάσταση του βιολογικού στον Κράθη και η ημερομηνία εκδίκα­σης προσδιορίσθηκε, μετά από αναβολή, στις 4 Ιουνίου.
Στην ευρύτερη περιοχή, εκα­τέρωθεν της Ανατολικής Αιγια­λείας, λειτουργεί πλήρως ο βιο­λογικός καθορισμός του Ξυλο­κάστρου, ενώ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στο Αίγιο.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !