ΝΕΟ

1 Ιουλ 2003

ΙΟΥΛ. 2003: Το «καμπανάκι έγινε «Καμπάνα» για το Βιολογικό…!

Με κλικ μεταβείτε στην έντυπη έκδοση και στη σελ 8 διαβάστε το άρθρο
Για πρώτη φορά έγινε αναφορά σε τοπική εφημερίδα η σκέψη δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου για να καλύψει τους παραλιακούς οικισμούς τής Αιγιαλείας  

Ανατολική Αιγείρα... Drone !